Ambulante begeleiding bij psychiatrische,
psychosociale of verslavingsproblemen

    

Begeleiding bij psychiatrische, psychosociale of verslavingsproblemen

Ambu SPV Zorgbureau biedt ambulante begeleiding aan mensen die een tijdelijke of langer durende ontregeling ervaren door psychiatrische, psychosociale of verslavingsproblemen.

Na een eerste diagnose en behandeling hebben mensen vaak nog behoefte aan begripvolle en professionele begeleiding om hen te helpen hun leven zo goed mogelijk vorm te geven en zo optimaal mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijke leven.

Leren leven met uw “eigen” aard na bijvoorbeeld een diagnose AD(H)D of ASS en volwaardig te participeren in de samenleving terwijl u zich zo totaal mogelijk ontplooit, is soms een moeilijk en langdurig proces.

Ambu SPV richt zich, vanuit de eigen professionaliteit en betrokkenheid, op alle mensen die zowel kortstondig ondersteuning en begeleiding nodig hebben om meer vaardigheden aan te leren die hen helpen zichzelf te ontplooien, als op mensen die lijden aan chronische klachten veroorzaakt door bijvoorbeeld recidiverende depressies, bipolaire stoornis, stemmingsstoornissen, angst- en paniekklachten, psychotische klachten en verslavingsproblematiek.

Ambu SPV is in het bezit van een ISO HKZ kwaliteitscertificaat.

Voor Wie:

Doelgroepen

Ambu SPV biedt begeleiding aan mensen die door psychiatrische, psychosociale of verslavingsproblematiek een steuntje kunnen gebruiken om zich zo goed mogelijk te kunnen redden in onze samenleving.

We kijken vooral naar wat u wel kunt, en naar uw motivatie. Ambu SPV is er voor mensen die zich samen met hun naasten, en hulp van de begeleiders vaardigheden eigen willen maken die hen in staat stellen zo zelfstandig mogelijk te leven.

Ambulante begeleiding

Algemene informatie

Soms spelen er in een huishouden verschillende grote problemen naast en door elkaar. 

Er is soms sprake van financiële, relatie- en/of familie, gezondheids- en/of psychische problemen of bijvoorbeeld problemen met verschillende instanties. Daarnaast kunnen er problemen zijn met de opvoeding van eventuele kinderen. Er is dan hulp nodig op meerdere gebieden.

Ambu SPV biedt ambulante begeleiding met diversiteit waardoor begeleiding op maat kan worden geboden.

Ambulante Begeleiding

Soms heeft iemand dan in de thuissituatie hulp nodig, dit wordt ambulante begeleiding genoemd. Een vaste begeleider komt dan bij u thuis. Samen met deze begeleider gaat u kijken, hoe u uw zelfstandigheid en zelfredzaamheid kunt vergroten of in stand kunt houden.

(Intensieve) Ambulante Begeleiding

Intensief betekent dat de begeleider veel bij u aanwezig is, bijvoorbeeld gemiddeld 2x per week. Intensief staat óók voor goed samenwerken met eventuele andere hulpverleners en instanties die betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld artsen, maatschappelijk werk, welzijn, gezinsvoogd of school, maar ook werkgevers, UWV en overheden. Ambulant betekent dat begeleiding in de thuissituatie of in de buurt wordt geboden. Begeleiding is doelgericht werken aan de aanwezige hulpvragen.

De begeleiding richt zich meestal op de volgende leefgebieden:

  • Wonen
  • Werken
  • Activiteiten en vrije tijd
  • Leren
  • Sociale en familiecontacten
  • Financiën

Samen met uw begeleider stelt u een zorgplan op waarin wordt beschreven wat uw doelen en wensen zijn

Aanmelding en informatie

Voor meer informatie of een aanmelding kunt u contact opnemen met Ambu SPV via de mail of u kunt telefonisch contact opnemen met Marion Collin - van Noordenne

info@ambuspv.nl
Marion Collin – van Noordenne: eerste aanspreekpunt: 06-83034454
Jochem Hartlief: 06-45428454
René van der Meiren: 06-30218818

Ambulant team

Ambu SPV biedt ambulante begeleiding met diversiteit waardoor begeleiding op maat kan worden geboden. Maak kennis met ons ambulant team: 

René Van der Meiren

Mijn naam is  René Van der Meiren, geboren en opgeleid in België als ziekenhuisverpleegkundige en psychiatrisch verpleegkundige. Intussen woon en werk ik al langer in Nederland dan ik in België heb gewoond. In Nederland heb ik een post-HBO systemisch werk behaald om zo nog beter gezinnen, relaties en groepen te begeleiden. Ik ga uit van de kracht en competentie van ieder mens, het zelfherstellend vermogen en de heilzame werking van verbinding. Ik ben gelukkig getrouwd en trotse vader van 2 kinderen.

Jochem Hartlief

Mijn naam is Jochem Hartlief (1971). Sinds 1992 ben ik werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige. Ik heb ruim 25 jaar ervaring in de GGZ waar ik werk met heel verschillende mensen met de meest uiteenlopende problemen. Ik heb veel gezien, meegemaakt en gehoord. Die ervaring neem ik mee in de manier waarop ik met u werk. Samen met u zoek ik naar oplossingen waardoor u zich beter gaat voelen. Dankzij mijn generalistische opleiding en ruime werkervaring kan ik putten uit een groot arsenaal aan verpleegkundige en therapeutische vaardigheden. U kunt mijn hulp inroepen wanneer u op zoek bent naar een ervaren en energieke therapeut aan huis.

Mark Vermeule

Mijn naam is Mark Vermeule, ik ben opgeleid als sociaal pedagoog en heb gedurende mijn loopbaan veel ervaring opgedaan in onder andere de jeugdzorg en GGZ met diverse hulpvragen met verschillende complexe psychische beperkingen zoals verslaving, depressie en mensen met een licht verstandelijke beperking.

“Ik wil je graag coachen en helpen naar doelen die voor jou belangrijk zijn.  Jij bent namelijk  zelf de regisseur van je eigen leven en je bepaalt zelf wat je daarbij wilt bereiken. We gaan samen zoeken naar waar jouw uitdagingen liggen, wat je wilt leren om je doel te bereiken. Ik kan je daarbij goed ondersteunen en coachen, omdat ik daar heel veel ervaring mee heb, verder ben ik  betrouwbaar, toegankelijk , humoristisch en realistisch. Kortom, ik ben een down to earth, - no nonsense - hulpverlener.”

Arundatti van de Velde

Mijn naam is Arundatti van de Velde (1981).

Sinds 2003 ben ik werkzaam in de hulpverlening als jeugdhulpverlener en maatschappelijk werker voor gezinnen, kinderen en volwassenen met diverse beperkingen en problemen. In al deze jaren in de hulpverlening heb ik mijzelf verdiept in diverse therapeutische vaardigheden en methodieken. Daarnaast ben ik Equine Assisted Therapist (inzet van paarden binnen therapie) en kan ik mijn eigen therapie paarden inzetten binnen jouw hulpverlening. In de hulp die ik biedt, ga ik altijd uit van jouw eigen kracht en geloof ik in echte verbinding maken. Samen gaan we kijken naar wat je wel lukt en kan en zoeken we naar oplossingen, zodat je weer verder kunt in je leven.

Hans Roem

Mijn naam is Hans Roem en ik ben geboren in 1959.
Op mijn 18e ben ik de verpleging ingegaan en heb gedurende mijn verpleegkundige carrière in heel veel facetten van de gezondheidszorg gewerkt.
De laatste jaren ben ik werkzaam in verschillende vormen van thuiszorg: als verpleegkundige in de reguliere thuiszorg, coachen van thuiszorgteams, zorgcoördinator in au-pair-thuiszorg en in de ambulante psychiatrie.

Mijn doel is: als verpleegkundige hulp bieden bij complexe, psychische en psychiatrische zorgvragen in de thuissituatie. Het klinkt daarbij als een cliché, maar dat is het niet: mijn passie ligt in het stimuleren van mensen, zodanig dat men zelfstandig en op een prettige manier het leven na een verstoring daarvan weer kan oppakken.

Deze verpleegkundige hulp is heel breed en kan bestaan uit helpen in praktische zaken, het op één lijn krijgen van diverse instanties tot begeleiding bieden in een behandelingstraject. Dit kan heel klein zijn: hulp in een ietwat wankele situatie, waarbij een luisterend oor en wat kleine duwtjes in de goede richting voldoende kan zijn. Het kan ook wat groter zijn: dat door deze hulp een opname of crisis voorkomen kan worden.

Hier ben ik goed in! Ik ben een doener, doorzetter en een netwerker. Bij problematische, ingewikkelde situaties krijg ik net dat kleine beetje meer voor elkaar.

Claudia Alves

Mijn naam is Claudia Alves (1966)

Ik heb een brede ervaring als trainer persoonlijke ontwikkeling en coach. Daarnaast ben ik ook pedagoog en moeder van 3 volwassen kinderen en oma.

Wat kun je van mij als begeleider verwachten?

-ik ben rustig en kan goed luisteren

-ik heb veel levenservaring en een groot inlevingsvermogen

-ik oordeel niet

-ik ga naast je staan en samen maken we een plan voor datgene waar je aan wilt werken

-ik houd je een spiegel voor, zodat je zicht krijgt op je eigen patronen

-ik help je je talenten te ontdekken

Speciale aandachtsgebieden van mij zijn: relaties, gezonde leefstijl, zelfwaardering, empowerment en opvoeding.

Ismail Balikoç

Mijn naam is Ismail Balikoç.

Na het afronden van de vierjarige HBO-opleiding in de richting Sociaal-Cultureelwerk en de tweejarige specialisatie opleiding Post-HBO in de richting Opbouwwerk en Maatschappelijke Activering heb ik ruim 28 jaar gewerkt bij verschillende welzijnsorganisaties. Als welzijnswerker heb ik probleemjongeren en ouderen met verschillende achtergronden begeleid en ondersteund bij hun zelfredzaamheid in de maatschappij.

Hiernaast heb ik een driejarige opleiding Makelaar en Register taxateur voor Onroerende Goederen afgerond, waarbij ik gedurende drie jaar een zelfstandig makelaarskantoor in Arnhem heb geëxploiteerd. Verder heb ik als makelaar en register taxateur veel werkervaring in het adviseren en informeren van klanten over juiste woning, hypotheek, persoonlijke financiële krediet, het administratieve afhandelen van de te koop/verkoop en te huur stonden woningen gedaan.

Daarnaast heb ik gedurende vier jaar met passie gewerkt als gemeenteraadslid bij gemeente Arnhem en inzicht gekregen in de gemeentelijke organisatie.

Laatste jaren ben ik werkzaam geweest met begeleiding en aansturing van PGB (Persoonsgebonden Budget) ten behoeve van mensen in Arnhem, waarmee ik belangrijke ervaring opgedaan op het gebied van zorg en welzijn.

Door deze opgedane werkervaringen en mijn achtergrond vertrouw ik erop dat ik als Ambulant Begeleider/Hulpverlener, aan u de best passende hulp, begeleiding, aansturing en advies kan bieden.

 

Lydia Pauw

Mijn naam is Lydia Pauw

Ik heb 5 kinderen en 5 Kleinkinderen.

Mijn hele leven draait al om kinderen, van kraamverzorging tot het begeleiding van kinderen met diverse problematiek.

Binnen mijn SPW opleiding 2000/2002, liep ik stage op een ZLMK school, waar ik bovendien 10 jaar muziekles heb gegeven als vrijwilligster.

Na mijn opleiding ben ik gaan werken voor mensen met een PGB, dat varieerde van Autisme, ADHD, Angststoornissen, Hechtingsstoornissen, mensen die op de een of andere manier niet meer mee kunnen komen in deze maatschappij.

Inmiddels werk ik 7 jaar op een zorgboerderij in de weekendopvang, waar kinderen met diverse problematiek opgevangen worden.

Ik ben breed inzetbaar, creatief, muzikaal en bereid nieuwe wegen in te slaan.

Graag zou ik je willen helpen bij het gaan op gebaande wegen of juist helpen nieuwe wegen te vinden en in te slaan.

Samantha van Oort

Graag stel ik mijzelf aan u voor.

Mijn naam is Samantha, ook wel Sam, van Oort (1994).

Na het behalen van mijn SPW Jeugdzorg diploma ben ik werkzaam geweest bij diverse organisaties en heb zo brede ervaring opgedaan, zowel in de klinische als ambulante hulpverlening. Ik heb binnen deze settingen met verschillende doelgroepen gewerkt en daaruit neem ik mee dat voor iedere vraag een oplossing is.

Inmiddels heb ik ook in de vorm van deeltijd (werken/leren) de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlener volbracht aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.  

Ik ben een geduldige zorgverlener die weet van aanpakken. Ik zit niet graag stil en vul mijn vrije tijd in met voetbal en crossfit. Daarnaast ben ik echt een gezelligheidsmens en geniet ik ervan om leuke dingen te doen met vrienden. 

Ik probeer altijd samen opzoek te gaan naar de mogelijkheden van een persoon. En door dit als vertrekpunt te gebruiken ervaart men vaak zelfvertrouwen. Ik vind het belangrijk dat iemand zichzelf kan zijn en zich op zijn gemak voelt in de begeleiding(s)wijze.

Met mijn enthousiaste en gedreven instelling ga ik uitdagingen niet uit de weg, maar grijp ik deze juist aan.

 

Edwin van Dam

Mijn naam is Edwin van Dam, 08-06-1965

Privé: Vader van Yoni(26), Tim(24), grootvader van Lily-Ann (1).

Beroepsmatig : Geestelijk gehandicapten zorg, GGZ,(volwassen, kinder en jeugd, forensisch) TBS en gevangeniswezen. RIBW verslaving & Psychiatrie

Nu: HIC-IHT Deventer als senior vpk, en Zzp-er/ Behandelaar in Zorg regio Oost/Achterhoek

Mijn werkwijze: Intake/advies , contact en vertrouwen als basisvoorwaarde om te behandelen. Diagnose en zorgplan gezamenlijk opstellen Resultaat en oplossingsgericht

Persoonlijkheidskenmerken: Intrinsiek geïnteresseerd, analytisch/ beschouwend en bevlogen om jou te ondersteunen. Daarnaast sensitief, loyaal en steunend en activerend om samen resultaat te behalen.

Specialisme(n) : Psychose, bipolair, agressie, zeden en verslaving.

Nevenactiviteit: Sportinstructeur ( fitness), massage(NGS), Site: SportMedics.net

Slogan: “ Make the difference, to the point and with compassion!!”.

Missie & Visie: Care en Cure met als hoofddoel het bevorderen van de gezondheid en het geluk van de medemens!

Monique Hilverdink

Mijn naam is Monique Hilverdink (1969)

Ik heb in 1992 de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening afgerond en sinds die tijd gewerkt in de GGZ, de forensische en in de (SG)LVB hulpverlening. 

Ik heb in die jaren mensen voornamelijk ambulant begeleid. Ik vind het prettig om mensen in hun eigen (sociale) omgeving te begeleiden en zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven te laten voeren. Ik wil helpend zijn, maar zeker niet leidend. Ik geloof in ieders eigen kracht.

Martine Gerritsen

Mijn naam is Martine Gerritsen. Ik ben 41 jaar oud. Ik ben sinds 1994 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, van jong tot oud. In deze periode heb ik ruime kennis en ervaring opgedaan van verschillende problematieken die mensen kunnen ervaren in het dagelijks leven. Ik vind het belangrijk om vooral samen te kijken en te werken naar het doel wat jij jezelf stelt

 

Over/Voor U:

Cliëntendossier

Van iedere cliënt wordt een dossier bijgehouden. In dit dossier staan alle gegevens  die nodig zijn voor een goede begeleiding. Te weten: het zorg-begeleidingsplan met evaluaties en bezoekverslagen, dit is nodig voor een zorgvuldige opvolging en eventuele overdracht. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en zullen nooit zonder uw (schriftelijke) toestemming informatie uitwisselen met derden.

Privacy-statement

Wij waarborgen uw privacy volgens de wet Avg.

Privacy statement

Financiering

Ambu SPV heeft contracten met de gemeentes: Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Berkelland, Bronckhorst,  Brummen, Doesburg, Doetinchem, Duiven, Eerbeek,  Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Lingewaard, Montferland, Oost Gelre, Overbetuwe, Oude IJsselstreek, Rheden, Renkum, Voorst, Twello, Wageningen, Westervoort, Winterswijk, Zevenaar,  Zutphen.

En is bezig met contractering voor de Gemeentes Deventer, Olst Wijhe en Samen 14. Dit betekent dat Ambu SPV: Zorg in Natura (ZIN) kan leveren  voor ambulante begeleiding vanuit WMO en Participatiewet. 

Een beschikking voor deze begeleiding kunt u aanvragen via uw sociaal wijkteam.

Financiering van begeleiding kan zowel via een onderaannemersconstructie tussen Ambu SPV en een andere zorgonderneming, als via een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Vertrouwenspersonen

Een vertrouwenspersoon is er voor cliënten en medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie. Er is een geheimhoudingsplicht. Men kan zelf direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Ambu SPV heeft twee vaste vertrouwenspersonen:

Binnenkort zullen wij hier de vertrouwenspersonen kenbaar maken.

Klachten

Bij Ambu SPV proberen we onvrede snel met elkaar te bespreken en samen tot oplossingen te komen. Mocht dit nu om wat voor reden niet lukken, dan kan de onvrede leiden tot een klacht. Ambu SPV is lid van Klachtenportaal Zorg. Hier kunt u uw klacht kwijt onder vermelding van Ambu SPV.  Na het indienen van een klacht via het Klachtenportaal Zorg wordt de klachtenprocedure gestart. Klachtenportaal Zorg stelt voor alle partijen alles in werking om tot de best mogelijke oplossing te komen.

• Via www.klachtenportaalzorg.nl vindt u het klachtenformulier
• Contact per e-mail kan via info@klachtenportaalzorg.nl
• Schriftelijk contact kan ook: Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen

Aanmelden:

Aanmeldingen

Ambu SPV biedt ambulante begeleiding vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Cliënten kunnen zich aanmelden door een email sturen te naar info@ambuspv.nl.

Intake

Na de aanmelding volgt een intakegesprek, waarin we samen kijken welke hulpvragen er zijn, waarin wij u kunnen ondersteunen en wie de begeleiding het best kan bieden.

Begeleiding

Het team begeleiders van Ambu SPV is bijzonder divers, zowel qua specialisme, persoonlijkheid, als leeftijd.

Dit vergroot de kans dat we een passende match kunnen bieden.

Criteria

Ambu SPV biedt op dit moment ambulante begeleiding aan mensen met een psychiatrische achtergrond, psychosociale problematiek , verslavingsproblematiek, eventueel in combinatie met een lichte verstandelijke beperking. Wilt u meer weten over de exacte toelatingscriteria, of weten of u er bij zou passen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Wachtlijst

Op dit moment kent Ambu SPV geen wachtlijst.

Over ons

Organisatie

Ambu SPV is opgericht door René van der Meiren, Jochem Hartlief en Marion Collin – van Noordenne en heeft als voornaamste doel om mensen te helpen zo zelfstandig mogelijk te leven in verbondenheid met de maatschappij.

René van der Meiren

Mijn naam is  René Van der Meiren, geboren en opgeleid in België als ziekenhuisverpleegkundige en psychiatrisch verpleegkundige. Intussen woon en werk ik al langer in Nederland dan ik in België heb gewoond. In Nederland heb ik een post-HBO systemisch werk behaald om zo nog beter gezinnen, relaties en groepen te begeleiden. Ik ga uit van de kracht en competentie van ieder mens, het zelfherstellend vermogen en de heilzame werking van verbinding. Ik ben gelukkig getrouwd en trotse vader van 2 kinderen.

Marion Collin – van Noordenne

Mijn naam is Marion Collin-van Noordenne, ik ben uw eerste aanspreekpunt binnen Ambu SPV, mijn passie is om voor u alles zo goed mogelijk te regelen, dat kan zijn uw afspraken, uw zorgdossier en verder alle administratieve handelingen die er bij komen kijken binnen onze organisatie.

Jochem Hartlief

Mijn naam is Jochem Hartlief (1971). Sinds 1992 ben ik werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige. Ik heb ruim 25 jaar ervaring in de GGZ waar ik werk met heel verschillende mensen met de meest uiteenlopende problemen. Ik heb veel gezien, meegemaakt en gehoord. Die ervaring neem ik mee in de manier waarop ik met u werk. Samen met u zoek ik naar oplossingen waardoor u zich beter gaat voelen. Dankzij mijn generalistische opleiding en ruime werkervaring kan ik putten uit een groot arsenaal aan verpleegkundige en therapeutische vaardigheden. U kunt mijn hulp inroepen wanneer u op zoek bent naar een ervaren en energieke therapeut aan huis.

Medewerkers

Naast onderstaande medewerkers, zijn tevens werkzaam bij Ambu SPV :

Visie & missie

Visie & missie Ambu SPV wil mensen met een psychiatrische achtergrond, verslavingsproblematiek en/of psychosociale problematiek ondersteunen zo zelfstandig mogelijk te (blijven) leven en als volwaardige burgers te participeren in de maatschappij. We ondersteunen ook mensen waarbij opname dreigt, om de opname te voorkomen.

De visie van Ambu SPV berust op 4 pijlers:

1

Positieve Gezondheid

We onderschrijven de definitie van Positieve Gezondheid van Machteld Huber (2012): ‘Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Positieve gezondheid kent zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. De zes dimensies komen terug in het begeleidingsplan, de evaluatie en de gespreksvoering.

2

Dynamische balans

Ons uitgangspunt is dat ieder mens een zeker evenwicht wil ervaren. Dit evenwicht is niet statisch, maar dynamisch.

Dit betekent dat we soms wat ontregeld raken door factoren die we soms meer, soms minder in de hand hebben.

Een verstoord evenwicht biedt ook de kans om tot een nieuw en soms beter of aangenamer evenwicht te komen.

Onze begeleiding is er op gericht om mensen te helpen die keuzes te maken en die stappen te zetten die leiden tot een nieuw en beter evenwicht.

3

Transparantie

Wij staan voor transparantie: Wij willen op  heldere, open en eerlijke wijze omgaan met elkaar; dit betekent onder andere dat wij staan op een respectvolle bejegening van elkaar, dat we helder zijn naar elkaar, wat we van elkaar verwachten, dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

4

Gericht op verbinding

Wij richten ons op verbinding van het individu met het grotere geheel. We ondersteunen het herstellen, onderhouden en uitbreiden van netwerken, zowel in de relationele sfeer als in de meer maatschappelijke sfeer.

We streven naar goede contacten met families, buurten, verenigingen, werkgevers, (sociaal-culturele) organisaties en gemeenten.

Vacatures:

Wij zoeken collega’s

Wij zoeken collega’s die de uitdaging aan gaan om cliënten te motiveren en bijdragen aan de ontwikkeling van onze organisatie. Een actieve houding is hierbij vanzelfsprekend. Je vindt het niet erg dat er soms niet direct oplossingen of antwoorden voor problemen zijn. Je hebt uithoudingsvermogen, je durft boven jezelf uit te stijgen en kan anderen hier ook toe motiveren. Je vindt het vanzelfsprekend dat je jezelf blijft ontwikkelen. Je bent kritisch naar jezelf en naar anderen. Je weet zelfstandig de weg te vinden in het zorglandschap en kan waar nodig verbinden. Je hebt een zorg gerelateerd HBO opleiding, aangevuld met een Post-HBO opleiding als bijvoorbeeld: SPV, PIT, IAG, IPT.

Werk van betekenis

Ambu SPV is een eigenwijze, jonge, groeiende, en vooral transparante zorgorganisatie. Wij vragen van onze medewerkers een actieve houding in het continue vormgeven en ontwikkelen van de organisatie vanuit hun vakmanschap.

Bij Ambu SPV creëren we een werkomgeving die inspireert en uitdaagt tot ontwikkelen bij medewerkers en cliënten. Uitgangspunten hierbij zijn: vertrouwen op eigen verantwoordelijkheid en talent, en door verbinden eigen kracht hervinden.


Ambulant Begeleider regio Achterhoek, Apeldoorn, Arnhem, Deventer en Zutphen.

Ambu SPV werkt vanuit de gedachte dat ieder mens zo zelfstandig mogelijk wil leven en verbonden is met verschillende netwerken in verschillende contexten. Soms spelen er in een huishouden verschillende problemen naast en door elkaar. Zo kan er sprake zijn van financiële problemen, opvoedkundige problemen, relatie- en/of familieproblemen, gezondheids- en/of psychische problemen en bijvoorbeeld problemen met verschillende instanties. Er is dan hulp nodig op meerdere levensgebieden. Ambu SPV biedt ambulante begeleiding aan mensen die hierbij begeleiding nodig hebben, om het later weer (grotendeels) zelf te kunnen. De doelgroep bestaat uit mensen die door psychiatrische , psychosociale of verslavingsproblematiek een steuntje kunnen gebruiken om zich zo goed mogelijk te kunnen redden in onze samenleving.


Systeemgerichte Gezinsbegeleiding

Een gezinsbegeleider kijkt systeemgericht met een gezin mee en geeft inzicht op de persoonlijke- en gezinssituatie. De gezinsbegeleider is betrokken en nabij, is transparant in wat hij doet en sluit aan bij de hulpvraag. We werken ontwikkelings- en veranderingsgericht afgebakend in tijd, 1 a 2 keer per week.

Gezinsbegeleiding is voor gezinnen met kinderen en jongeren in de leeftijd tussen de 0 en 18 jaar. De gezinnen ervaren complexe problemen op meerdere leefgebieden waarbij het accent ligt op de opvoeding. Het hele gezin wordt begeleid. Daarbij is aandacht voor het netwerk. Vertrouwen en samenwerking is de basis om maatwerk te leveren. Zichtbaar maken en woorden geven aan dat wat er is en kijken welke stap er nodig is om succes te ervaren zowel voor het kind als de ouder. 

Het gezin geeft zelf aan wat de behoefte is en waar ze ondersteuning bij willen om tot groei en zelfontplooiing te komen. Het gezin houdt zoveel mogelijk de regie. We werken met verschillende methodieken.


Reageren

Ben je ZZP-er, of wil je als ZZP-er aan het werk, ben je nieuwsgierig en geïnteresseerd? Laat ons weten op welke wijze jij Ambu SPV kan versterken en waarom jij bij Ambu SPV  past. Je kunt je sollicitatie sturen naar: info@ambuspv.nl

Professionals

Verwijzer aan het woord

Binnenkort vertelt hier een verwijzer over zijn/haar ervaringen met Ambu SPV.

Begeleider

Hier volgt binnenkort een introductie door een begeleider.

Psychiater

Hier volgt binnenkort een introductie door een psychiater.

Ambu SPV Zorgbureau

Geldereschweg 67a,
7104 AN Winterswijk-Meddo
info@ambuspv.nl

  • KvK nr. 72100338
  • Bankrek.nr. NL50 KNAB 0257 5117 92
  • AGB: 98103356 ‑ 41410467
Ambu SPV Zorgbureau © 2019