Ambulante begeleiding bij psychiatrische,
psychosociale of verslavingsproblemen

    

Begeleiding bij psychiatrische, psychosociale of verslavingsproblemen

Ambu SPV Zorgbureau biedt ambulante begeleiding aan mensen die een tijdelijke of langer durende ontregeling ervaren door psychiatrische, psychosociale of verslavingsproblemen.

Na een eerste diagnose en behandeling hebben mensen vaak nog behoefte aan begripvolle en professionele begeleiding om hen te helpen hun leven zo goed mogelijk vorm te geven en zo optimaal mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijke leven.

Leren leven met uw “eigen” aard na bijvoorbeeld een diagnose AD(H)D of ASS en volwaardig te participeren in de samenleving terwijl u zich zo totaal mogelijk ontplooit, is soms een moeilijk en langdurig proces.

Ambu SPV richt zich, vanuit de eigen professionaliteit en betrokkenheid, op alle mensen die zowel kortstondig ondersteuning en begeleiding nodig hebben om meer vaardigheden aan te leren die hen helpen zichzelf te ontplooien, als op mensen die lijden aan chronische klachten veroorzaakt door bijvoorbeeld recidiverende depressies, bipolaire stoornis, stemmingsstoornissen, angst- en paniekklachten, psychotische klachten en verslavingsproblematiek.

Ambu SPV is in het bezit van een ISO HKZ kwaliteitscertificaat.

Voor Wie:

Doelgroepen

Ambu SPV biedt begeleiding aan mensen die door psychiatrische, psychosociale of verslavingsproblematiek een steuntje kunnen gebruiken om zich zo goed mogelijk te kunnen redden in onze samenleving.

We kijken vooral naar wat u wel kunt, en naar uw motivatie. Ambu SPV is er voor mensen die zich samen met hun naasten, en hulp van de begeleiders vaardigheden eigen willen maken die hen in staat stellen zo zelfstandig mogelijk te leven.

Ambulante begeleiding

Algemene informatie

Soms spelen er in een huishouden verschillende grote problemen naast en door elkaar. 

Er is soms sprake van financiële, relatie- en/of familie, gezondheids- en/of psychische problemen of bijvoorbeeld problemen met verschillende instanties. Daarnaast kunnen er problemen zijn met de opvoeding van eventuele kinderen. Er is dan hulp nodig op meerdere gebieden.

Ambu SPV biedt ambulante begeleiding met diversiteit waardoor begeleiding op maat kan worden geboden.

Ambulante Begeleiding

Soms heeft iemand dan in de thuissituatie hulp nodig, dit wordt ambulante begeleiding genoemd. Een vaste begeleider komt dan bij u thuis. Samen met deze begeleider gaat u kijken, hoe u uw zelfstandigheid en zelfredzaamheid kunt vergroten of in stand kunt houden.

(Intensieve) Ambulante Begeleiding

Intensief betekent dat de begeleider veel bij u aanwezig is, bijvoorbeeld gemiddeld 2x per week. Intensief staat óók voor goed samenwerken met eventuele andere hulpverleners en instanties die betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld artsen, maatschappelijk werk, welzijn, gezinsvoogd of school, maar ook werkgevers, UWV en overheden. Ambulant betekent dat begeleiding in de thuissituatie of in de buurt wordt geboden. Begeleiding is doelgericht werken aan de aanwezige hulpvragen.

De begeleiding richt zich meestal op de volgende leefgebieden:

 • Wonen
 • Werken
 • Activiteiten en vrije tijd
 • Leren
 • Sociale en familiecontacten
 • Financiën

Samen met uw begeleider stelt u een zorgplan op waarin wordt beschreven wat uw doelen en wensen zijn

Aanmelding en informatie

Voor meer informatie of een aanmelding kunt u contact opnemen met Ambu SPV via de mail of u kunt telefonisch contact opnemen met Jan Willem Addink

info@ambuspv.nl
Jan Willem Addink: eerste aanspreekpunt: 06-83034454

Ambulant team

Ambu SPV biedt ambulante begeleiding met diversiteit waardoor begeleiding op maat kan worden geboden. Maak kennis met ons ambulant team: 

Kees Dane

Mijn naam is Kees Dane, ik ben 62 jaar. 

Ik werk nu 38 jaar in de geestelijke gezondheidszorg. 
Na het afronden van mijn opleiding heb ik binnen verschillende GGZ-organisaties in intra-, en extramurale settings gewerkt.  Met de meest uiteenlopende gedragsproblematieken.
Ik heb me hierdoor breed ontwikkeld. 

Mijn cliënten lopen vast in verschillende levensgebieden; in complexe domein-overschrijdende casuïstiek lever ik passende zorg. Mijn uitgangspunt is mensen ‘binnenboord’ te houden. Vanuit dit principe ben ik 24 uur bereikbaar en neem ik zo nodig (tijdelijk) de regie van mijn cliënt over. 

Persoonlijk profiel:

Wil graag voor mijn cliënt opkomen en durf ook grenzen te stellen. Direct en duidelijk; ik probeer altijd helder te zijn. Analytisch; Ik ben in staat een sfeer te creëren waarin alles bespreekbaar is. Het interpreteren van moeilijk verstaanbaar gedrag. In staat om het overzicht te bewaren.

Ik werk in gemeente Lochem en omstreken

 

Gül Yayla

Mijn naam is Gül Yayla (1962). Ik ben vanaf 1992 werkzaam geweest bij de verschillende Maatschappelijk Werk Instellingen als maatschappelijk werkster, School maatschappelijk werkster en jeugdwerker. Sinds 1998 ben ik werkzaam als Transculturele systeemtherapeute in een GGZ instelling. Binnen deze GGZ instelling heb ik ruim 22 jaar ervaring, allereerst bij Jeugd-GGZ, de laatste jaren bij de afdeling volwassenen met persoonlijkheidsstoornissen/complexe trauma en Verslavingspsychiatrie.

Een belangrijke waarde in mijn behandeling is dat ik graag met u in gesprek ga waarin ik samen met u bekijk of u bij mij op de juiste plek bent. En wie er in uw sociale omgeving of gezin betrokken kan worden bij een intakegesprek en de behandeling. Ik probeer zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw hulpvraag en kijk samen met u en de persoon/personen uit uw directe omgeving naar mogelijkheden voor verandering.

Of ik nu werk met een individu, een echtpaar, een gezin, ik werk altijd vanuit een holistische benadering. Dat betekent dat ik de mens in zijn geheel zie (lichaam, geest en emotie). Omdat ik een brede specialisatie heb opgebouwd in verschillende methodieken, kan ik aansluiten bij de hulpvrager als uniek mens en een benadering kiezen die het best bij die persoon en zijn of haar probleem past; Daarbij combineer ik inzichten uit de systeemtherapie en individuele therapie. Dat betekent dat ik vaak verschillende aspecten van verschillende methodieken in de behandeling gebruik.

Naast de behandeling is mijn begeleiding praktisch en oplossingsgericht. Ik stimuleer u/uw gezin om concreet met de vragen aan de slag te gaan.

Ik werk in het rayon Arnhem en omstreken.

Mijn opleidingen en registraties:

 • HBO-MWD
 • VO-GGZ
 • (Transculturele)Systeemtherapie opleiding

N.V.R.G, NVPA, RBCZ, SKJ

Hans Roem

Mijn naam is Hans Roem en ik ben geboren in 1959.
Op mijn 18e ben ik de verpleging ingegaan en heb gedurende mijn verpleegkundige carrière in heel veel facetten van de gezondheidszorg gewerkt.
De laatste jaren ben ik werkzaam in verschillende vormen van thuiszorg: als verpleegkundige in de reguliere thuiszorg, coachen van thuiszorgteams, zorgcoördinator in au-pair-thuiszorg en in de ambulante psychiatrie.

Mijn doel is: als verpleegkundige hulp bieden bij complexe, psychische en psychiatrische zorgvragen in de thuissituatie. Het klinkt daarbij als een cliché, maar dat is het niet: mijn passie ligt in het stimuleren van mensen, zodanig dat men zelfstandig en op een prettige manier het leven na een verstoring daarvan weer kan oppakken.

Deze verpleegkundige hulp is heel breed en kan bestaan uit helpen in praktische zaken, het op één lijn krijgen van diverse instanties tot begeleiding bieden in een behandelingstraject. Dit kan heel klein zijn: hulp in een ietwat wankele situatie, waarbij een luisterend oor en wat kleine duwtjes in de goede richting voldoende kan zijn. Het kan ook wat groter zijn: dat door deze hulp een opname of crisis voorkomen kan worden.

Hier ben ik goed in! Ik ben een doener, doorzetter en een netwerker. Bij problematische, ingewikkelde situaties krijg ik net dat kleine beetje meer voor elkaar. 

Ik werk in de rayons Zutphen en Doetinchem.

Tahra el Hamdaoui

Ik ben Tahra el Hamdaoui en 35 jaar oud. Ik ben een cultuur sensitieve zorgprofessional met een specialisme in het begeleiden van mensen met een hulpvraag.

Tijdens mijn jonge jaren heb ik altijd al een verbondenheid gehad met de zorg. Daarom had ik gekozen voor de opleiding Social Work in Utrecht. Deze hbo-studie heeft een duidelijk accent op maatschappelijk betrokkenheid, je ontwikkelt tijdens deze studie kwaliteiten die je nodig hebt om mensen op de juiste manier te begeleiden.

Dat heb ik de afgelopen 8 jaar in de praktijk mogen brengen. De afgelopen tijd heb ik veel ervaring opgedaan bij het ondersteunen van jongeren tussen de 16 en 36 jaar met een verstandelijke beperking en problematiek. Mijn passie was om deze jongeren verder te helpen en ze te zien ontwikkelen.

 Ik typeer mijzelf als een echte oplossingsdenker. Je kunt dan van mij ook verwachten dat ik altijd positief ben en altijd samen met jou op zoek ben naar een oplossing. Ik geloof dat deze er namelijk altijd is.

Ik werk in het rayon Veenendaal en omstreken.

 

Lydia Pauw

Mijn naam is Lydia Pauw

Ik heb 5 kinderen en 5 Kleinkinderen.

Mijn hele leven draait al om kinderen, van kraamverzorging tot het begeleiding van kinderen met diverse problematiek.

Binnen mijn SPW opleiding 2000/2002, liep ik stage op een ZLMK school, waar ik bovendien 10 jaar muziekles heb gegeven als vrijwilligster. Ik werk in en rondom Deventer.

Na mijn opleiding ben ik gaan werken voor mensen met een PGB, dat varieerde van Autisme, ADHD, Angststoornissen, Hechtingsstoornissen, mensen die op de een of andere manier niet meer mee kunnen komen in deze maatschappij.

Inmiddels werk ik 7 jaar op een zorgboerderij in de weekendopvang, waar kinderen met diverse problematiek opgevangen worden.

Ik ben breed inzetbaar, creatief, muzikaal en bereid nieuwe wegen in te slaan.

Graag zou ik je willen helpen bij het gaan op gebaande wegen of juist helpen nieuwe wegen te vinden en in te slaan. 

Ik werk in het rayon Deventer en omstreken.

Samantha van Oort

Graag stel ik mijzelf aan u voor.

Mijn naam is Samantha, ook wel Sam, van Oort (1994).

Na het behalen van mijn SPW Jeugdzorg diploma ben ik werkzaam geweest bij diverse organisaties en heb zo brede ervaring opgedaan, zowel in de klinische als ambulante hulpverlening. Ik heb binnen deze settingen met verschillende doelgroepen gewerkt en daaruit neem ik mee dat voor iedere vraag een oplossing is.

Inmiddels heb ik ook in de vorm van deeltijd (werken/leren) de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlener volbracht aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.  

Ik ben een geduldige zorgverlener die weet van aanpakken. Ik zit niet graag stil en vul mijn vrije tijd in met voetbal en crossfit. Daarnaast ben ik echt een gezelligheidsmens en geniet ik ervan om leuke dingen te doen met vrienden. 

Ik probeer altijd samen opzoek te gaan naar de mogelijkheden van een persoon. En door dit als vertrekpunt te gebruiken ervaart men vaak zelfvertrouwen. Ik vind het belangrijk dat iemand zichzelf kan zijn en zich op zijn gemak voelt in de begeleiding(s)wijze.

Met mijn enthousiaste en gedreven instelling ga ik uitdagingen niet uit de weg, maar grijp ik deze juist aan. Ik werk in het rayon midden Gelderland.

 

Jan Willem Addink

Mijn naam is Jan Willem Addink, 29-10-1986

Ik ben geboren en getogen in Zutphen,  ik ben afgestudeerd als maatschappelijk werker. Brede ervaring opgedaan in de jeugdzorg, sociaal maatschappelijk werk en daarnaast bekend met complexe thuissituaties. Kennis van ASS problematiek en een brede kennis van de sociale kaart, zorgen voor een allround hulpverlener. Ik ben een gedreven maatschappelijk werker met een zorghart die uitgaat van de kracht van het individu en het belang ziet van zijn of haar sociale netwerk. De centrale vraag; “Wie uit jouw netwerk vinden het belangrijk dat het goed met je gaat?”  maakt onderdeel uit van het proces op weg naar een verhoogde staat van kwaliteit van leven.

Ik werk in het gehele gebied van Ambu SPV.

Monique Hilverdink

Mijn naam is Monique Hilverdink (1969)

Ik heb in 1992 de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening afgerond en sinds die tijd gewerkt in de GGZ, de forensische en in de (SG)LVB hulpverlening. 

Ik heb in die jaren mensen voornamelijk ambulant begeleid. Ik vind het prettig om mensen in hun eigen (sociale) omgeving te begeleiden en zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven te laten voeren. Ik wil helpend zijn, maar zeker niet leidend. Ik geloof in ieders eigen kracht.

Ik werk in de het rayon Arnhem en omstreken.

Peter van Oijen

Mijn naam is Peter van Oijen, ik ben geboren in 1963 en sinds 1994 werkzaam in de GGZ.

Ik ben geen mooi- prater of zachte heelmeester maar een ervaren psychiatrisch verpleegkundige, opgeleid in Leidschendam en ben daarna onder meer werkzaam op de PAAZ in Hilversum en later in klinieken in de regio Zutphen en Doetinchem.

Ik heb een goed inzicht in een grote verscheidenheid aan zaken waardoor mensen lijden aan of in het leven en hoe zij daarin een weg of een oplossing proberen te vinden in geestelijk, lichamelijk, sociaal, economisch, relationeel en spiritueel opzicht.

Tegelijkertijd ben ik vriendelijk en zachtaardig maar ook nuchter, praktisch en analytisch, en verkoop ik geen smoesjes of zoethoudertjes.

In het bijzonder AD(H)D, trauma en PTSS, maar ook depressie en persoonlijkheidsproblematiek vallen in mijn veld van expertise, vooral met betrekking tot volwassenen en ouderen. Met kinderen kan ik niet uit de voeten, daarvoor zijn mijn collega’s meer geschikt.

Ik werk voornamelijk in het rayon Zutphen.

Martine Gerritsen

Mijn naam is Martine Gerritsen. Ik ben 41 jaar oud. Ik ben sinds 1994 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, van jong tot oud. In deze periode heb ik ruime kennis en ervaring opgedaan van verschillende problematieken die mensen kunnen ervaren in het dagelijks leven. Ik vind het belangrijk om vooral samen te kijken en te werken naar het doel wat jij jezelf stelt.

Ik werk voornamelijk in het rayon Arnhem.

 

Sanne de Kraker

Mijn naam is Sanne de Kraker, ik woon met mijn vriend Jari en hond Harry in Doetinchem.

Na meerdere jaren ervaring in het werkveld is mijn doel om me hard te maken voor een zo efficiënt mogelijk hulpverlening circuit. Tussen mijn werkzaamheden door ben ik bezig me op te scholen en bij te leren in de sector jeugdhulpverlening en kinder-coaching.

Omdat ik ben opgegroeid in een gezin waarbij de meerderheid de diagnose autisme of PDD-NOS heeft zit het in mijn natuur om structuur aan te bieden en een veilige omgeving te creëren voor kinderen en jongeren die dat nodig hebben. Dit maakt mij de hulpverlener die ik nu ben en daardoor kan ik mensen op de passende manier helpen.

Tijdens het bewandelen van mijn leerweg werd ik enthousiast van de preventie van problematieken. Op vroeg stadium kiezen voor een steuntje in de rug en een duwtje in de goede richting kan grote problemen in de toekomst tegengaan. Mocht dat stadium gepasseerd zijn ga ik kijken naar de reden achter het gedrag en hiermee aan de slag. Samen met het gezin, kind of tiener gaan we opzoek naar de meest prettige manier van hulpverlening.

Al vanaf het begin was duidelijk dat Harry luisteren en bedienen erg leuk vindt. Hij is vanaf puppy meegegaan naar mijn ambulante diensten en diensten op de groepen. Hier was hij een echte steunpilaar voor de kinderen en tieners. Een praatpaal die alles wat je verteld goed vindt en niet zal oordelen. Hij leerde veel van de kinderen en jongeren en andersom ook.

Samen met Harry wil ik me inzetten om iedereen met een hulpvraag aan te horen en een zo passend mogelijk pad te bewandelen tot het gewenste resultaat.

Harry en ik volgen cursussen bij Pets4Care.

Sanne haar rayon ligt rondom Doetinchem

Over/Voor U:

Cliëntendossier

Van iedere cliënt wordt een dossier bijgehouden. In dit dossier staan alle gegevens  die nodig zijn voor een goede begeleiding. Te weten: het zorg-begeleidingsplan met evaluaties en bezoekverslagen, dit is nodig voor een zorgvuldige opvolging en eventuele overdracht. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en zullen nooit zonder uw (schriftelijke) toestemming informatie uitwisselen met derden.

Privacy-statement

Wij waarborgen uw privacy volgens de wet Avg.

Privacy statement

Financiering

Ambu SPV heeft contracten met de gemeentes: Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Berkelland, Bronckhorst,  Brummen, Deventer, Doesburg, Doetinchem, Duiven, Eerbeek,  Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Lingewaard, Montferland, Oost Gelre, Olst, Overbetuwe, Oude IJsselstreek, Rheden, Renkum, Voorst, Twello, Wageningen, Westervoort, Wijhe, Winterswijk, Zevenaar en Zutphen en de Gemeentes in Twente die vallen onder Samen 14.

Dit betekent dat Ambu SPV: Zorg in Natura (ZIN) kan leveren  voor ambulante begeleiding vanuit WMO en Participatiewet. 

Een beschikking voor deze begeleiding kunt u aanvragen via uw sociaal wijkteam.

Financiering van begeleiding kan zowel via een onderaannemersconstructie tussen Ambu SPV en een andere zorgonderneming, als via een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Vertrouwenspersonen

Een vertrouwenspersoon is er voor cliënten en medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie. Er is een geheimhoudingsplicht. Men kan zelf direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Ambu SPV heeft twee vaste vertrouwenspersonen:

Binnenkort zullen wij hier de vertrouwenspersonen kenbaar maken.

Klachten

Bij Ambu SPV proberen we onvrede snel met elkaar te bespreken en samen tot oplossingen te komen. Mocht dit nu om wat voor reden niet lukken, dan kan de onvrede leiden tot een klacht. Ambu SPV is lid van Klachtenportaal Zorg. Hier kunt u uw klacht kwijt onder vermelding van Ambu SPV.  Na het indienen van een klacht via het Klachtenportaal Zorg wordt de klachtenprocedure gestart. Klachtenportaal Zorg stelt voor alle partijen alles in werking om tot de best mogelijke oplossing te komen.

• Via www.klachtenportaalzorg.nl vindt u het klachtenformulier
• Contact per e-mail kan via info@klachtenportaalzorg.nl
• Schriftelijk contact kan ook: Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen

 

Klachtenjaarverslag:

2018: Geen klachten ontvangen

2019: Geen klachten ontvangen

2020: Geen klachten ontvangen

Aanmelden:

Aanmeldingen

Ambu SPV biedt ambulante begeleiding vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Cliënten kunnen zich aanmelden door een email sturen te naar info@ambuspv.nl.

Intake

Na de aanmelding volgt een intakegesprek, waarin we samen kijken welke hulpvragen er zijn, waarin wij u kunnen ondersteunen en wie de begeleiding het best kan bieden.

Begeleiding

Het team begeleiders van Ambu SPV is bijzonder divers, zowel qua specialisme, persoonlijkheid, als leeftijd.

Dit vergroot de kans dat we een passende match kunnen bieden.

Criteria

Ambu SPV biedt op dit moment ambulante begeleiding aan mensen met een psychiatrische achtergrond, psychosociale problematiek , verslavingsproblematiek, eventueel in combinatie met een lichte verstandelijke beperking. Wilt u meer weten over de exacte toelatingscriteria, of weten of u er bij zou passen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Wachtlijst

Op dit moment kent Ambu SPV geen wachtlijst.

Over mij

Organisatie

Ambu SPV is opgericht in juli 2018 en vanaf 01-07-2021 heb ik, Jan Willem Addink Ambu SPV overgenomen.

Jan Willem Addink

Mijn naam is Jan Willem Addink, (1986)

Ik ben geboren en getogen in Zutphen,  ik ben afgestudeerd als maatschappelijk werker. Brede ervaring opgedaan in de jeugdzorg, sociaal maatschappelijk werk en daarnaast bekend met complexe thuissituaties. Kennis van ASS problematiek en een brede kennis van de sociale kaart, zorgen voor een allround hulpverlener. Ik ben een gedreven maatschappelijk werker met een zorghart die uitgaat van de kracht van het individu en het belang ziet van zijn of haar sociale netwerk. De centrale vraag; “Wie uit jouw netwerk vinden het belangrijk dat het goed met je gaat?”  maakt onderdeel uit van het proces op weg naar een verhoogde staat van kwaliteit van leven.

Ik werk in het gehele gebied van Ambu SPV.

Medewerkers

Naast onderstaande medewerkers, zijn tevens werkzaam bij Ambu SPV :

Visie & missie

Visie & missie Ambu SPV wil mensen met een psychiatrische achtergrond, verslavingsproblematiek en/of psychosociale problematiek ondersteunen zo zelfstandig mogelijk te (blijven) leven en als volwaardige burgers te participeren in de maatschappij. We ondersteunen ook mensen waarbij opname dreigt, om de opname te voorkomen.

De visie van Ambu SPV berust op 4 pijlers:

1

Positieve Gezondheid

We onderschrijven de definitie van Positieve Gezondheid van Machteld Huber (2012): ‘Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Positieve gezondheid kent zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. De zes dimensies komen terug in het begeleidingsplan, de evaluatie en de gespreksvoering.

2

Dynamische balans

Ons uitgangspunt is dat ieder mens een zeker evenwicht wil ervaren. Dit evenwicht is niet statisch, maar dynamisch.

Dit betekent dat we soms wat ontregeld raken door factoren die we soms meer, soms minder in de hand hebben.

Een verstoord evenwicht biedt ook de kans om tot een nieuw en soms beter of aangenamer evenwicht te komen.

Onze begeleiding is er op gericht om mensen te helpen die keuzes te maken en die stappen te zetten die leiden tot een nieuw en beter evenwicht.

3

Transparantie

Wij staan voor transparantie: Wij willen op  heldere, open en eerlijke wijze omgaan met elkaar; dit betekent onder andere dat wij staan op een respectvolle bejegening van elkaar, dat we helder zijn naar elkaar, wat we van elkaar verwachten, dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

4

Gericht op verbinding

Wij richten ons op verbinding van het individu met het grotere geheel. We ondersteunen het herstellen, onderhouden en uitbreiden van netwerken, zowel in de relationele sfeer als in de meer maatschappelijke sfeer.

We streven naar goede contacten met families, buurten, verenigingen, werkgevers, (sociaal-culturele) organisaties en gemeenten.

Vacatures:

Wij zoeken collega’s

Wij zoeken collega’s die de uitdaging aan gaan om cliënten te motiveren en bijdragen aan de ontwikkeling van onze organisatie. Een actieve houding is hierbij vanzelfsprekend. Je vindt het niet erg dat er soms niet direct oplossingen of antwoorden voor problemen zijn. Je hebt uithoudingsvermogen, je durft boven jezelf uit te stijgen en kan anderen hier ook toe motiveren. Je vindt het vanzelfsprekend dat je jezelf blijft ontwikkelen. Je bent kritisch naar jezelf en naar anderen. Je weet zelfstandig de weg te vinden in het zorglandschap en kan waar nodig verbinden. Je hebt een zorg gerelateerd HBO opleiding, aangevuld met een Post-HBO opleiding als bijvoorbeeld: SPV, PIT, IAG, IPT.

Werk van betekenis

Ambu SPV is een eigenwijze, jonge, groeiende, en vooral transparante zorgorganisatie. Wij vragen van onze medewerkers een actieve houding in het continue vormgeven en ontwikkelen van de organisatie vanuit hun vakmanschap.

Bij Ambu SPV creëren we een werkomgeving die inspireert en uitdaagt tot ontwikkelen bij medewerkers en cliënten. Uitgangspunten hierbij zijn: vertrouwen op eigen verantwoordelijkheid en talent, en door verbinden eigen kracht hervinden.


Ambulant Begeleider regio Achterhoek, Apeldoorn, Arnhem, Deventer en Zutphen.

Ambu SPV werkt vanuit de gedachte dat ieder mens zo zelfstandig mogelijk wil leven en verbonden is met verschillende netwerken in verschillende contexten. Soms spelen er in een huishouden verschillende problemen naast en door elkaar. Zo kan er sprake zijn van financiële problemen, opvoedkundige problemen, relatie- en/of familieproblemen, gezondheids- en/of psychische problemen en bijvoorbeeld problemen met verschillende instanties. Er is dan hulp nodig op meerdere levensgebieden. Ambu SPV biedt ambulante begeleiding aan mensen die hierbij begeleiding nodig hebben, om het later weer (grotendeels) zelf te kunnen. De doelgroep bestaat uit mensen die door psychiatrische , psychosociale of verslavingsproblematiek een steuntje kunnen gebruiken om zich zo goed mogelijk te kunnen redden in onze samenleving.


Systeemgerichte Gezinsbegeleiding

Een gezinsbegeleider kijkt systeemgericht met een gezin mee en geeft inzicht op de persoonlijke- en gezinssituatie. De gezinsbegeleider is betrokken en nabij, is transparant in wat hij doet en sluit aan bij de hulpvraag. We werken ontwikkelings- en veranderingsgericht afgebakend in tijd, 1 a 2 keer per week.

Gezinsbegeleiding is voor gezinnen met kinderen en jongeren in de leeftijd tussen de 0 en 18 jaar. De gezinnen ervaren complexe problemen op meerdere leefgebieden waarbij het accent ligt op de opvoeding. Het hele gezin wordt begeleid. Daarbij is aandacht voor het netwerk. Vertrouwen en samenwerking is de basis om maatwerk te leveren. Zichtbaar maken en woorden geven aan dat wat er is en kijken welke stap er nodig is om succes te ervaren zowel voor het kind als de ouder. 

Het gezin geeft zelf aan wat de behoefte is en waar ze ondersteuning bij willen om tot groei en zelfontplooiing te komen. Het gezin houdt zoveel mogelijk de regie. We werken met verschillende methodieken.


Reageren

Ben je ZZP-er, of wil je als ZZP-er aan het werk, ben je nieuwsgierig en geïnteresseerd? Laat ons weten op welke wijze jij Ambu SPV kan versterken en waarom jij bij Ambu SPV  past. Je kunt je sollicitatie sturen naar: info@ambuspv.nl

Professionals

Verwijzer aan het woord

Binnenkort vertelt hier een verwijzer over zijn/haar ervaringen met Ambu SPV.

Begeleider

Hier volgt binnenkort een introductie door een begeleider.

Psychiater

Hier volgt binnenkort een introductie door een psychiater.

Ambu SPV Zorgbureau

Laakse Laan 40
7207 ND Zutphen
info@ambuspv.nl

 • KvK nr. 72100338
 • Bankrek.nr. NL50 KNAB 0257 5117 92
 • AGB: 98103356-41410467
Ambu SPV Zorgbureau © 2022