Skip to main content

Pieter Brink

Mijn naam is Pieter Brink (1968). Ik ben Agoog, Verpleegkundige en maatschappelijk werker. Na jaren te hebben gewerkt in de verstandelijk gehandicapten zorg ben ik gaan werken bij diverse gemeenten in het sociaal domein. Ik was daar actief binnen de schuldhulpverlening, sociale dienst en WMO. Ik ben daarom bekend met de wegen in de sociale zekerheid en werknemersverzekeringen.
Als maatschappelijk werker ben ik een generalist, maar ook gespecialiseerd in het werken met mensen die functioneren binnen het autistisch spectrum. Ik ben in staat om, in samenwerking met de zorgvrager, structuur en inzicht te geven in het dagelijkse leven.
Ik ben betrokken, geïnteresseerd en resultaat gericht met oog voor de mens en zijn of haar omgeving. Ik ben van mening dat iedereen belangrijk is, en niet alleen voor zijn of haar gezin, familie of vrienden, maar ook voor de samenleving.
In een hulpvraag traject vind ik het belangrijk om te kijken naar wat wel kan, en ons niet te richten op wat allemaal (nog) niet mogelijk is. Ik ben in staat om vele talenten van je tot bloei te laten komen. Ik kijk daarin graag vooruit. Natuurlijk kijken we wel samen naar het verleden, maar vinden de toekomst belangrijker. Het is net als in een auto, de voorruit is immers niet voor niks groter dan de achteruitkijkspiegel.
In de begeleiding ben ik nuchter en realistisch. Afhankelijk van de zorgvraag ben ik in staat snel te schakelen in de begeleidingsstijlen, maar ben bovenal een coach die de zorgvrager laat zien wat hij of zei kan of al heeft bereikt.
Op dit moment werk ik ook als locatiemanager samen met vrijwilligers en mensen met een kleine of grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.